Rodzaje gwarancji na serwery Fujitsu 

Gwarancja jest niezbędnym elementem każdego urządzenia. Także kupując serwer, warto zwrócić uwagę na to zabezpieczenie: jego czas i rodzaj. Gwarancja daje pewność kupującemu, że w przypadku wad fabrycznych, awarii czy problemów z poprawnym działaniem, może on skorzystać z pomocy profesjonalistów. Naprawy odbywają się zdalnie, na miejscu lubw serwisie producenta. Jak to wygląda w przypadku serwerów Fujitsu?

  

Gwarancje na serwery Fujitsu  

Zazwyczaj serwery Fujitsu objęte są gwarancją na 1, 3 lub 5 lat. Ich rodzaj zależy od modelu serwera, roku wyprodukowania oraz kraju. Oprócz tego można gwarancję rozszerzyć, przedłużyć lub dokupić:

 

  •       Rozszerzenie gwarancji polega na dokupieniu dodatkowej gwarancji na inne sprzęty Fujitsu, np. laptopy czy stacje robocze. 
  •       Przedłużenie polega na wydłużeniu czasu trwania obecnej gwarancji i nie jest dostępne dla wszystkich serwerów. W tym przypadku należy zadzwonić na infolinię Fujitsu, aby sprawdzić, czy możemy przedłużyć gwarancję na nasz serwer.
  •       Dokupienie gwarancji jest najpopularniejszą formą jej przedłużenia. Można wybrać różne rodzaje gwarancji oraz różny czas jej trwania.

 

Jeśli chcesz rozszerzyć, przedłużyć lub dokupić gwarancję, skontaktuj się z nami - chętnie Ci pomożemy. 

 

Rodzaje gwarancji  

  

Fujitsu proponuje 6 rodzajów gwarancji. Dlatego możemy wybrać taką gwarancję, która przyniesie nam najwięcej korzyści takich jak wygoda, bezpieczeństwo, czy szybkość naprawy. Poniżej zostały opisane wszystkie rodzaje gwarancji Fujitsu, które można nabyć w sklepie SerweryFujitsu.pl. 

Bring-In

Co obejmuje gwarancja Bring-In?

Gwarancja Bring-In obejmuje naprawę w punkcie serwisowym.

 

Jak to działa?

Zgłoszona usterka zostanie przeanalizowana przez firmę Fujitsu. Jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie i konieczna będzie naprawa sprzętu, klient zostanie poproszony o przyniesienie wadliwego urządzenia do odpowiedniego punktu serwisowego. W ramach usługi naprawy w punkcie serwisowym ze zwrotem zapewniane są wszystkie niezbędne części zamienne i pokrywane są koszty robocizny oraz zwrotu urządzenia do nadawcy lub na inny adres w kraju, w którym znajduje się punkt serwisowy.

 

Za co odpowiedzialny jest klient?

Klient jest odpowiedzialny za odpowiednie, bezpieczne zapakowanie wadliwego urządzenia, a także jego dostarczenie do punktu serwisowego (partnera serwisowego lub punktu napraw). Koszty transportu do punktu serwisowego i ubezpieczenia ponosi klient.

Send-In & Return

Co obejmuje gwarancja Send-In & Return?

Gwarancja Send-In & Return obejmuje naprawę w punkcie serwisowym ze zwrotem.

 

Jak to działa?

Zgłoszona usterka zostanie przeanalizowana przez firmę Fujitsu. Jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie i konieczna będzie naprawa sprzętu, klient zostanie poproszony o przysłanie wadliwego urządzenia do odpowiedniego punktu serwisowego. W ramach usługi naprawy w punkcie serwisowym ze zwrotem zapewniane są wszystkie niezbędne części zamienne i pokrywane są koszty robocizny oraz zwrotu urządzenia do nadawcy lub na inny adres w kraju, w którym znajduje się punkt serwisowy.

 

Za co odpowiedzialny jest klient?

Klient jest odpowiedzialny za odpowiednie, bezpieczne zapakowanie wadliwego urządzenia, a także jego dostarczenie do punktu serwisowego (partnera serwisowego lub punktu napraw). Koszty transportu do punktu serwisowego i ubezpieczenia ponosi klient.

 

Collect & Return

Co obejmuje gwarancja Collect & Return?

Gwarancja Collect & Return obejmuje odbiór, naprawę i zwrot.

 

Jak to działa?

Zgłoszona usterka zostanie przeanalizowana przez firmę Fujitsu. Jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie i konieczna będzie naprawa sprzętu, wadliwe urządzenie zostanie odebrane od klienta i przekazane do odpowiedniego punktu serwisowego (partnera serwisowego lub centrum napraw).

W ramach usługi naprawy w punkcie serwisowym ze zwrotem zapewniane są wszystkie niezbędne części zamienne i pokrywane są koszty robocizny oraz zwrotu urządzenia do nadawcy lub na inny adres w kraju, w którym znajduje się punkt serwisowy.

 

Zasady odbioru lub zwrotu mogą być różne w poszczególnych krajach.

Odbiór przeprowadzany jest w następujący sposób:

  •          urządzenie odbiera jeden z dostawców usług logistycznych i naprawczych firmy Fujitsu. Wadliwe urządzenie jest odbierane z siedziby klienta
  •          urządzenie jest wysyłane listem przewozowym lub przesyłką opłaconą z góry. Dzięki temu klient może zorganizować odbiór wedle własnego uznania. Po zakończeniu naprawy urządzenie zostanie zwrócone do siedziby klienta.

 

Za co odpowiedzialny jest klient?

Klient jest odpowiedzialny za odpowiednie zapakowanie wadliwego urządzenia, chyba że zostanie powiadomiony przez dział pomocy, że dostawca usług logistycznych użyje własnych opakowań do przetransportowania opakowania.

 

Door-To-Door

Co obejmuje gwarancja Door-To-Door?

Gwarancja Door-To-Door obejmuje wymianę wadliwego urządzenia na nowe. Zgłoszona usterka zostanie przeanalizowana przez firmę Fujitsu. Jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie, a urządzenie jest wadliwe, zostanie wymienione na sprawne.

 

Jak to działa?

Wadliwe urządzenie zostanie odebrane z siedziby klienta, a jednocześnie pod ten sam adres zostanie dostarczone takie samo, sprawne urządzenie. Fujitsu zapewnia wymianę wadliwego sprzętu na sprawny.

 

On-Site

Co obejmuje gwarancja On-Site?

Gwarancja On-Site obejmuje serwis na miejscu.

 

Jak to działa?

Zgłoszona usterka zostanie przeanalizowana przez firmę Fujitsu podczas rozmowy telefonicznej lub po uzyskaniu dostępu zdalnego. Następnie firma Fujitsu podejmie decyzję, czy konieczne jest wysłanie serwisanta w celu przeprowadzenia na miejscu dalszej diagnostyki i rozwiązania wykrytego problemu. W przypadku awarii sprzętu gotowość operacyjna zostaje przywrócona poprzez wymianę lub naprawę uszkodzonej części w miejscu instalacji

 

Warunek serwisu na miejscu stanowi, aby siedziba klienta znajdowała się w obrębie 50 km (po utwardzonych drogach) lub jednej godziny jazdy od siedziby partnera serwisowego firmy Fujitsu lub centrum naprawczego firmy Fujitsu. W przypadku większej odległości firma Fujitsu zastrzega sobie prawo do uzgodnienia z klientem dołączenia do rachunku nadwyżkę kosztów i czasu jazdy lub naprawić wysłane przez klienta urządzenie w centrum napraw firmy Fujitsu. Ostatnie obowiązuje również w przypadku, gdy naprawa na miejscu jest niemożliwa. 

 

Za co odpowiedzialny jest klient?

Klient zobowiązany jest do tego, by upewnić się i poinformować firmę Fujitsu o odległości siedziby jego firmy od siedziby partnera serwisowego firmy Fujitsu lub centrum naprawczego firmy Fujitsu. Klient także ponosi nadwyżkę kosztów i czasu jazdy specjalisty firmy Fujitsu, jeśli nadwyżka zostanie naliczona.

 

W przypadku, gdy klient sam wyśle urządzenie do siedziby partnera serwisowego firmy Fujitsu lub centrum naprawczego firmy Fujitsu, musi on zadbać o odpowiednie zapakowanie wadliwego urządzenia.

 

Gwarancja na części zamienne

Co obejmuje Gwarancja na części zamienne?

Gwarancja na części zamienne obejmuje poniesienie kosztów materiałów i/lub części zamiennych zastosowanych w celu usunięcia wady przez firmę Fujitsu

 

Jak to działa?

Klient dostarcza urządzenie do punktu napraw (partnera serwisowego lub centrum napraw). Firma Fujitsu dokonuje naprawy urządzenia poprzez wymianę części zamiennych lub innych materiałów. Następnie klient może sam odebrać urządzenie lub też poprosić o wysyłkę urządzenia do siedziby swojej firmy.

 

Za co odpowiedzialny jest klient?

Klient pokrywa koszty czasu pracy potrzebnego na naprawę, jak i koszty transportu do i od fachowego punktu naprawczego (partner serwisowy lub centrum napraw). Klient ponosi również odpowiedzialność z tytułu ryzyka transportu.