Wdrożenia sprzętu 

There are no products in this category.
Wdrożenia sprzętu

Profesjonalna instalacja zakupionego sprzętu. Oferujemy wdrożenie sprzętu obejmujące instalację zakupionego serwera, pamięci masowej lub podzespołów we wskazanej lokalizacji. Instalację i konfigurację systemu operacyjnego i oprogramowania. Zapewnia to prawidłową integrację nowego sprzętu z istniejącą infrastrukturą oraz niezawodne działanie w przyszłości.