Wsparcie dla oprogramowania 

There are no products in this category.
Wsparcie dla oprogramowania

Wsparcie i pomoc wtedy, gdy jest potrzebna. Oferujemy instalację, konfigurację, obsługę i monitoring sprzedawanego oprogramowania. Zapewniamy pełną diagnostykę zdarzeń, instalację aktualizacji, ulepszeń i poprawek błędów. Realizacja tej usługi zwykle odbywa się zdalnie i może być połączona zdalnym monitoringiem całej infrastruktury po stronie klienta.